قرآن
قرآن و متوليان
يكشنبه 10 ارديبهشت 1391 قرآن و متوليان فرهنگي
اصولي بيان شده براي مسئولين فرهنگي كه برگرفته از سرچشمه زلال فرهنگ، يعني قرآن كريم است به گونه اي كه باور كنيم اين اصول ساختگي و بافتني نيست.

قالب كتاب: PDF / سايز: 307 KB

براي مطالعه كليك كنيد.