اخلاق اسلامی
تصاوير عمومي
دوشنبه 17 تير 1392 مبانی عملی و نظری حب اهل البیت

محبت و مودت به پاک ترین انسان ها که مأمور هدایت بشریت نیز هستند، اوج به ثمر رساندن زندگی است. زیرا اولاٌ؛ در این مسیر محبت است که اشارت می کند و جلو می برد. ثانیاً؛ سمت و سوی آن محبت به سوی انسان های معصومی است که تعین کمال انسانی اند. و در این بستر عشق حقیقتاً به ثمر می رسد و دوست داشتن سرکوب نمی گردد.

قالب کتاب: PDF / سایز: 1,80 MB

برای مطالعه کلیک کنید.