حقوق
تعزیر و گستره آن
چهارشنبه 31 شهريور 1389 تعزير و گستره آن
اين كتاب حاصل تحقيقات عميق و گسترده پيرامون يكى از اساسى ترين سؤالات در مورد تعزيرات اسلامى يعنى محدوده و گستره و انواع آن مى باشد.

قالب كتاب: PDF / سايز: 827 KB

براي مطالعه كليك كنيد.