منو
تبليغاتفایل های آموزشی
فلسفه اجتماعی حكمت متعاليه / دکتر سید مهدی امامی جمعه / 16 جلسه


16 فایل صوتی اختصاصی از نشست های علمی «فلسفه اجتماعی حكمت متعاليه» با حضور سید مهدی امامی جمعه، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان که به همت پژوهشکده الهیات و خانواده وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شده است.
 

     جلسه (01)     حجم فایل: 21 مگابایت    زمان: 1:31    قالب نمایش MP3 
     جلسه (02)     حجم فایل: 14 مگابایت    زمان: 1:46    قالب نمایش MP3 
     جلسه (03)     حجم فایل: 18 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
     جلسه (04)     حجم فایل: 20 مگابایت    زمان: 1:31    قالب نمایش MP3 
     جلسه (05)     حجم فایل: 18 مگابایت    زمان: 1:46    قالب نمایش MP3 
     جلسه (06)     حجم فایل: 24 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
     جلسه (07)     حجم فایل: 21 مگابایت    زمان: 1:31    قالب نمایش MP3 
     جلسه (08)     حجم فایل: 18 مگابایت    زمان: 1:46    قالب نمایش MP3 
     جلسه (09)     حجم فایل: 22 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
     جلسه (10)     حجم فایل: 18 مگابایت    زمان: 1:31    قالب نمایش MP3 
     جلسه (11)     حجم فایل: 17 مگابایت    زمان: 1:46    قالب نمایش MP3 
     جلسه (12)     حجم فایل: 25 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
     جلسه (13)     حجم فایل: 21 مگابایت    زمان: 1:31    قالب نمایش MP3 
     جلسه (14)     حجم فایل: 20 مگابایت    زمان: 1:46    قالب نمایش MP3 
     جلسه (15)     حجم فایل: 18 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
     جلسه (16)     حجم فایل: 17 مگابایت    زمان: 1:31    قالب نمایش MP3 


  دریافت همه با حجم 289 مگابایت

 
 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 1289
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما