منو
تبليغات 
اخلاق
اخلاق
پنجشنبه 6 خرداد 1389 ايثار به عنوان يكي از فلسفه‏هاي زهد
منبع: نورپرتال (www.noorportal.com)


يكي از فلسفه هاي زهد ايثار است. اثره و ايثار هر دو از يك ريشه اند. اثره يعني خود را و منافع خود را بر ديگران مقدم داشتن و به عبارت ديگر همه چيز را به خود اختصاص دادن و ديگران را محروم ساختن. اما ايثار يعني ديگران را بر خويش مقدم داشتن و خود را براي آسايش ديگران به رنج افكندن. زاهد از آن جهت ساده و بي تكلف و در كمال قناعت زندگي مي كند و بر خود تنگ مي گيرد تا ديگران را به آسايش برساند، او آنچه دارد به نيازمندان مي بخشد زيرا قلب حساس و دل درد آشناي او آنگاه به نعمتهاي جهان دست مي يازد كه انسان نيازمندي نباشد، او از اينكه نيازمندان را بخوراند و بپوشاند و به آنان آسايش برساند بيش از آن لذت مي برد كه خود بخورد و بپوشد و استراحت كند. او محروميت و گرسنگي و رنج و درد را از آن جهت تحمل مي كند كه ديگران برخوردار و سير و بي دردسر زندگي كنند.
ايثار از پرشكوهترين مظاهر جمال و جلال انسانيت است و تنها انسانهاي بسيار بزرگ به اين قله شامخ صعود مي كنند. قرآن كريم داستان ايثار علي (ع) و خاندان گراميش را در آيات پر شكوه خود در سوره هل اتي منعكس كرده است. علي و زهراء و فرزندانشان آنچه در ميسور داشتند كه جز چند قرص نان نبود با كمال نيازي كه بدان داشتند تنها و تنها به خاطر رضاي حق به مسكين و يتيم و اسير بخشيدند، اين بود كه اين داستان در ملاء اعلي بازگو شد و آيه قرآن درباره اش نازل گشت. رسول اكرم وارد خانه دختر عزيزش حضرت زهرا شد، دستبندي از نقره در دست زهرا و پرده اي بر در اتاق زهرا ديد، چهره كراهت نشان داد، زهراي مرضيه بلافاصله پرده و دستبند را توسط قاصدي خدمت رسول اكرم (ص) ارسال داشت كه به مصرف نيازمندان برساند، چهره رسول اكرم (ص) از اينكه دخترش نكته را درك كرده و ديگران را بر خود مقدم داشته شكفته گشت و فرمود: پدرش به فداي او باد.
شعار «الجار ثم الدار» رسم جاري خاندان علي و زهرا بود. علي عليه السلام در خطبه المتقين مي گويد: «نفسه منه في عناء و الناس منه في راحه؛ تن و جانش از او رنجور و فرسوده اند و مردم از او ايمن و آسوده» (نهج البلاغه/ خطبه 193).
قرآن كريم انصار مدينه را كه حتي در حال فقر برادران مهاجر خود را پذيرائي كردند و آنان را بر خودشان مقدم داشتند چنين توصيف مي كند: «و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصه؛ ديگران را بر خود مقدم مي دارند هر چند فقير و نيازمند باشند» (حشر/9). بديهي است كه زهد بر مبناي ايثار در شرائط مختلف اجتماعي فرق مي كند، در يك اجتماع مرفه كمتر نياز به ايثار پيدا مي شود و در يك اجتماع محروم مانند اجتماع آنروز مدينه بيشتر، و يكي از رازهاي تفاوت سيره رسول اكرم (ص) و علي عليه السلام در اين جهت با سائر ائمه اطهار همين است. و به هر حال، زهد بر اساس فلسفه ايثار هيچگونه ربطي با رهبانيت و گريز از اجتماع ندارد بلكه زائيده علائق و عواطف اجتماعي است و جلوه عاليترين احساسات انسان دوستانه و موجب استحكام بيشتر پيوندهاي اجتماعي است.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 807
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما