منو
تبليغات 
اخلاق
اخلاق
پنجشنبه 6 خرداد 1389 تزكيه نفس و آزادي معنوي، برنامه اصلي انبياء
منبع: نورپرتال (www.noorportal.com)بزرگترين برنامه انبياء آزادي معنوي است. اصلاً تزكيه نفس يعني آزادي معنوي: «قد افلح من زكيها* و قد خاب من دسيها؛ بي شك هر كه خود را تزكيه كرد رستگار شد* و بي گمان آنكه خود را بيالود، محروم گشت» (شمس/9 و 10)، و بزرگترين خسران عصر ما اينست كه همه اش مي گويند آزادي، اما جز از آزادي اجتماعي سخن نمي گويند، از آزادي معنوي ديگر حرفي نمي زنند و به همين دليل به آزادي اجتماعي هم نمي رسند.
در عصر ما يك جنايت بزرگ كه به صورت فلسفه و سيستمهاي فلسفي مطرح شده است، اينست كه اساساً درباره انسان، شخصيت انساني و شرافت معنوي انسان هيچ بحث نمي كنند «نفخت فيه من روحي؛ از روح خود در آن دميدم، (حجر/29)» فراموش شده است. مي گويند اصلاً چنين چيزي وجود ندارد. انسان يك موجود دو طبقه اي نيست كه طبقه عالي و طبقه داني داشته باشد. اصلاً انسان با يك حيوان هيچ فرق نمي كند، يك حيوان است. زندگي، جز تلاش كردن هر فرد براي خود و جنگيدن براي منافع خود چيز ديگري نيست!
مي دانيد اين جمله چقدر به بشريت ضربه وارد كرده است؟ مي گويند زندگي جز جنگ و ميدان جنگ چيز ديگري نيست. بلكه جمله اي مي گويند كه بعضي هم خيال مي كنند كه خيلي حرف درستي است. مي گويند: حق گرفتني است نه دادني. حق، هم گرفتني است و هم دادني، اصلاً اين جمله كه حق را فقط بايد گرفت و كسي به تو نمي دهد ضمناً تشويق به اين است كه آقا تو حق را بايد بگيري نه اينكه حق را بايد بدهي، صاحب حق بايد بيايد، اگر توانست، به زور از تو بگيرد، اگر نتوانست كه نتوانست.
اما پيغمبران نيامدند اين حرف را بزنند. پيغمبران گفتند حق هم گرفتني است و همن دادني يعني مظلوم را، پايمال شده را توصيه كردند به اينكه حق را برو بگير، و از آن طرف ظالم را وادار كردند عليه خودش قيام بكند كه حق را بدهد و در اين كار خودشان هم كامياب و موفق شدند.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 778
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما