منو
تبليغات 
انقلاب و دفاع مقدس
فتنه88
دوشنبه 9 دي 1392 تأملی در اغتشاشات بعد از انتخابات 22 خرداد
نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی
منبع: روزنامه کیهان (www.kayhannews.ir)در طی اطوار تاریخ ، همواره نهاد » مرجعیت » به عنوان تأثیر گذار ترین حوزه فرهنگی جامعه عهده دار حل مشکلات وچالش های فراوانی بر اساس آموزه های دینی بوده است .
حماسه آفرینی عالمان دین و وارثان انبیاء در صحنه هائی چون نهضت مشروطه ، تحریم تنباکو ، ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و ... هرگز از حافظه تاریخ این مرز و بوم محو نخواهد شد .
اینک همگان بار دیگر نفوذ معنوی و فکری « ولایت فقیه » و «مرجعیت » را در حل معضلات اخیر که پس از حماسه 22 خرداد امسال توسط عده ای از دشمنان داخل و خارج و اندکی انسان فریب خورده می رفت تا جان و مال و نوامیس مردم و کشور را بار دیگر به تاراج یغماگران بکشاند ، نظاره گرشدند.
آنچه در پی می آید سخنان حکیمانه مرجع عالیقدر و فقیه اخلاقی » حضرت آیت الله جوادی آملی (مدظلّه العالی) » در اوج بحران اغتشاشات اخیر دردیدار جمعی از دانشجویان می باشد که در راستای رهبری فکری علمای ربانی تأثیر عمیقی از خود بر جای گذاشت .

اختلاف قبل از علم ، تفاوتی مقدّس و مورد ستایش

« اختلاف » 3 قسم است ؛ یک اختلاف قبل از علم است که نظریه پردازها ، انظار علمی و آراء علمی خودشان را طرح می کنند تا آنچه حق است روشن بشود . این یک اختلاف محمود و ممدوحی است ؛ مثل اختلاف دو کفّه ترازو در برابر شاهین برای حفظ عدالت . اگر در یک کفّه ای وزن بگذارند ، در کفّه دیگر موزون بگذارند ؛ یعنی یک طرف سنگ بگذارند ، یک طرف نان ؛ اینها هماهنگ نباشند ، همیشه این دو کفّه با هم اختلاف دارند و یک اختلاف مقدّسی هم هست .
برای اینکه اگر وزن سنگین تر باشد ، می گوید : من به همراه تو نمی آیم . و اگر موزون سنگین تر باشد ، به وزن می گوید من همراه تو نمی آیم ! اگر هماهنگ بودیم ، همسان و همتا بودیم ؛ بالا می رویم با هم ، پائین می آئیم با هم . این اختلاف دو کفّه ترازو یک اختلاف مقدّسی است برای بر قراری عدل ، مثل اختلاف یک نظریه پرداز با ناقد آن نظریه که هر دو در صدد رسیدن به یک نظریه علمی اند ؛ این قسم اوّل اختلاف .
قسم دوّم اختلاف در اثر اطلاع رسانی ها یا برداشت های ناصواب هست ، یا مقدّمات و مؤخّرات و نتایج ناصواب هست که این با گفتگو و گفتمان و نزدیک شدن و جلسه تشکیل دادن و تفاهم، کاملاً قابل حل است .

تجلّی عذاب الهی با بروز «اختلاف » در بین بد رفتاران

امّا قسم سوّم اختلاف به عنوان « عذاب الهی » است !! آن دیگر با تفاهم حل نمی شود . ذات أقدس له در سوره مبارکه مائده ، دو بار دو تا مطلب را بیان کرد ؛ و در سوره مبارکه انعام یک مطلب جامعی را . در سوره مبارکه مائده فرمود : من در بین یهودی ها در اثر بد رفتاری ، عذاب اختلاف را ایجاد کردم: و القینا ب ینهم العداوه و البغضاء لی یوم القیامه(1)؛ این یک . و مسیحی هائی که طرفدار مسیحیّت ناب عیسوی نبودند ، من بین اینها عذاب و اختلاف ایجاد کردم ؛ و اغرینا ب ینهم العداوه و البغضاء لی یوم القیامه(2). درباره یک عدّه « اغرینا » است ، درباره یک عدّه دیگر « القینا » است ؛ هر دو در سوره مبارکه مائده است . فرمود : این ملّتی که حق را نپذیرفت ، من اینها را به جان هم انداختم .
در سوره مبارکه انعام به عنوان یک اصل جامع بیان کرد که اختصاصی به یهودی و مسیحی و زرتشتی و اینها ندارد . فرمود : هو القاه ر فوق ع باده(3)، هو القاد ر علی ان یبعث عل یکم عذاباً م ن فوق کم او م ن تحت ارجل کم او یلب سکم ش یعاً فیذیق بعضکم فوق بعض (4). او قادر است در اثر بد رفتاری شما ، عذابی از بالا به عنوان ( صاعقه ) ، از پائین به عنوان ( زمین لرزه ) ، یا عذاب ( اختلاف ) بین شما القاء کند که به جان هم بیفتید.
بنابراین ما 3 تا اختلاف داریم ؛ یک اختلاف محمود و ممدوح و مقدّس که اختلاف نظریه پردازها و ناقدان آن نظریه اند . یک کسی کتابی نوشته ، یا کارگردانی کرده ، یک عدّه ای این نظریه را ارائه کرده ، یک عدّه نقد دارند ؛ این یک کار خوبی است تا روشن بشود . یک سلسله اختلافات هم نظیر اختلافات سیاسی ، اجتماعی است که با گ له شروع می شود ، با قهر ختم می شود ؛ این با تفاهم و گفتگو کاملاً حل است . یک سلسله اختلاف ها هم در اثر بد رفتاری و عذاب الهی است.

راه حل اختلافات « علمی » «اجتماعی » و « تقدیری »

آن اختلاف های علمی را از مجرای علمی باید حل کرد . آن اختلاف های اجتماعی را از راه عاطفه باید حل کرد ، این اختلاف تقدیری را با ناله و ضجّه و اصلاح بین خود و خدا ؛ که کجا ما بد راهه رفتیم ، بیراهه رفتیم ، راه کسی را بستیم ، راه خودمان را نرفتیم ، یا بیراهه رفتیم ، یا راه کسی را بستیم ؛ خودمان را اصلاح کنیم . این اصل اوّل که 3 مطلب را به همراه داشت.

دخالت حتمی بیگانگان در حرف ها و اختلافات خودی ها

اصل دوّم آن است که این فرمایشات شما که مربوط به رنج دیدن دانشجویان در خوابگاه است ، ما شنیدیم و کاملاً منتقل کردیم . کاملاً منتقل کردیم و آنها هم متوجه شدند . ولی ما باید بدانیم که وقتی کسی حرفی دارد ؛ بیگانه در کار او دخالت نکند ، این فقط در ( بهشت ) است ! در بهشت آدم یکسان و خالص است . هیچ مسلمانی نه طرفدار این آقا ، نه طرفدار آن آقا هرگز حاضر نیست که خانه کسی را آسیب برساند ، کسی را بسوزاند ، مال کسی را بسوزاند ، ماشین کسی را بسوزاند ! این حتماً « بیگانه » است . مااگر بخواهیم حرفی داشته باشیم که اینها نباشند ، این کار بسیار خوب است ؛ ولی اینها خواه و ناخواه ،خودشان را در این جمع داخل می کنند .
یک وقت است که انقلاب است ، نظیر رهبری امام ؛ اینها را شستشو می کند . آن روزها ممکن بود چهارتا جوان حزب اللّهی سینما را آسیب برسانند ، امّا مال مردم و ماشین مردم را سعی می کردند هرگز آسیب نرسانند . آنکه لا تبق ی و لا تذر(5) بود ، به همه آسیب می رساند ، آن دیگر خط امام نبود ! امّا انقلاب امام همه را شستشو کرد ؛ و مشخص شد که آنها کی اند ، ملّت کی اند . خواه و ناخواه ما این دشواری و مشکل را در جامعه احساس می کنیم ، این هم یک مطلب .
نامه ای هم که این آقایان برای مسئول دستگاه قضائی نوشتند که امروز من در بعضی از روزنامه ها خواندم ، آنها هم اقدام می کنند . این عزیزانی که فعلاً در منزل هایشان نیستند ، ن شآء الله زودتر به منزل هایشان برگردند ؛ برای اینکه اینها نامه نوشتند برای مسئول دستگاه قضائی ، آنها هم ن شآء الله اقدام می کنند . و همانطوری که امروز باز من در بعضی از روزنامه ها دیدم که جناب آقای موسوی و همراهانشان از اغتشاشگرها کاملاً تبرّی کردند ، این هم که شده !

درایت های چند گانه مقام معظّم رهبری در خصوص حل مشکلات پس از انتخابات

مقام معظّم رهبری هم 4 ـ 3 تا کار کردند با واسطه یا بی واسطه . آن دیداری که با اعضای محترم ستادهای این 4 نامزد داشتند ، این یک دیدار دوستانه و تفاهمی بود ، مهربانانه بود ؛ فرمایشات آن آقایان را گوش دادند ، خودشان هم فرمایشات فرمودند ؛ ولی این می تواند آن اختلاف دوّم را حل کند . اگر خدای ناکرده ما گرفتار اختلاف سوّم باشیم ، این با دیدار رهبری حل نمی شود !! این فقط سجده و ناله و دستگاه خدا می خواهد و توبه وا نابه.
ولی این بزرگوار کار خودش را کرده ؛ یعنی شما کاملاً فرمایشات آن آقایان را شنید ، اعضای ستاد محترم آقای موسوی ، آن آقایان بزرگوارهای دیگر ، این 4 نامزد محترم ؛ فرمایشات آنها را شنید ، بعد سخنرانی کردند . دیگر از این دوستانه تر ، مهربانانه تر ؟! شما شخص اوّل مملکت ، می بینید تمام فرمایشات آن آقایان را شنید .
( برادری ) ، معنایش همین است ! این شنیده ، دستور اکید هم به شورای نگهبان داده که شورای نگهبان حرف های آنها را گوش بدهد .

عدم استفاده صاحبان علم غیب از ادراکات خود در صحنه اجتماع

ولی یک پرانتزی ما اینجا باید باز بکنیم و آن این است که : نه ما علم غیب داریم ، نه خیلی ها ! اگر خود شما هم به جای شورای نگهبان بودید ، چه کار می کردید ؟! شما می فرمائید که : مثلاً فلان آقا در فلان صندوق ، اختلاف شده ؛ بسیار خوب شده ، مدرکی دارید ؟ نه ! این را عزیزان من ، خواهران من ، مادران من خوب گوش بدهید ؛ آن که علم غیب دارد و آن پیغمبر است، برابر علم غیب عمل نمی کند !! دنیا دار آزادی است . هر کسی ؛ اگر دنیا برابر با علم غیب عمل می شد ، کسی به کمال نمی رسید ! کمال در این است که این شخص بتواند بیراهه برود و نرود .

قضاوت های پیامبر (صلی الله علیه وآله) بر اساس » قانون » و پرهیز آن حضرت از تکیه بر علم غیب خویش

در دو آیه قرآن بالصّراحه خدا به پیغمبر فرمود : مردم هر کاری که می کنند ؛ هم من می دانم ، هم تو را آگاه می کنم . قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله (6). ما معتقدیم پیغمبر و امام همه اعمال ما را می بینند ، برای اینکه در قیامت باید شهادت بدهد! امّا حضرت آمده ، صریحاً اعلام کرده که: مردم ! بدانید من فقط برابر » قانون » عمل می کنم . من برابر علم غیب، می دانم که کی خلاف کرده ، امّا علم غیب منشأ فقه و حقوق نیست ! نّما اقض ی ب ینکم ب الأیمان و البیّنات ] این ( نّما ) مفید حصر است [(7). یعنی هر کی شاهد آورد ، من حکم می کنم ؛ هر کی قسم خورد ، من حکم می کنم . امّا بنا بر این نیست که من براساس علم غیب عمل کنم .
لکن مردم ، خواهرها ، برادران بدانید ! این را ب الصّراحه فرمود که : اگر کسی شاهد دروغ آورد ، یا قسم دروغ ایراد کرد ؛ آمد در محکمه ، من حکم کردم که این مال ، مال اوست ؛ مبادا بگوید : من رفتم محکمه پیغمبر ، از دست خود پیغمبر گرفتم ! این ق طعأ م ن النّار(8) ؛ یک آتشی دارد خانه می برد ، این را هم بدانید.

لزوم رعایت اخلاق سایه افکن بر قانون توسط همه اشخاص و گروهها

ما یک اخلاق داریم که مکمل قانون است؛ یک اخلاق داریم ، ضامن اجرای قانون است ؛ یک اخلاق داریم ، پشتوانه قانون است . هر نقصی که در قانون باشد ، اخلاق ترمیم می کند . بنابراین آنکه علم غیب دارد ، برابر علم غیب عمل
نمی کند . ایشان هم دستور دادند به شورای نگهبان ، امروز هم سخنگوی شورای نگهبان چند بار گفت ، امروز هم گفت که از خود نامزدهای محترم دعوت کردیم تشریف بیاورند در جلسه رسمی شورای نگهبان ؛ نه آنهائی که مأمور انتخاباتند . چون شورای نگهبان یک چند نفری را از اعضای خودش برای انتخابات ، برای رعایت انتخابات ، انتخاب می کند . همه این آقایان که مسئولیتی ندارند ! یک چند نفر انتخاب می شوند برای کاندیدا.
امّا الآن در جلسه رسمی ،این نامزدهای محترم را دعوت کردند که تشریف بیاورند ، فرمایشاتشان را بگویند . کجای مملکت از این شفاف تر ؟!! ممکن است خلاف بشود ، امّا وقتی که ندانند کجا تقلّب شده ؛ نه شورای نگهبان دستش باز است ، نه اینها هیچ مدرکی قابل ارائه دارند . هر جائی که مدرک هست ، هر جائی که قانون هست ، ارائه می کنند .

ضرورت فراهم نساختن بستر مناسب بهره برداری برای بیگانگان

خواهش من این است : ما همانطوری که خودمان چه در نماز جمعه ، چه در غیر نماز جمعه حرف ها را می گوئیم ، امّا می گوئیم : برابر آنچه که مال نظام است ، مال قانون است ؛ خواهش ما هم همین است که همین جور عمل بشود . و گرنه بیگانه به دنبال همین صحنه راه می افتد ؛ مثلاً آن جلسه ای که همه این آقایان نامزدها جمع شدند ، فرمودند : اغتشاش ها را ما محکوم می کنیم ؛ این کار بسیار خوبی است .

اجماع کشورهای مختلف همسایه در هماهنگی با استکبار بر علیه ایران

الآن ما در کمربند گلوله ایم . کمربند گلوله یعنی کمربند « مرگ » ! این شرق ما افغانستان است که آن طالبان بدتر از القاعده ، القاعده بدتر از طالبان گلوله هایش به طرف ایران است . غرب ما که پشت سر هم ، وقتی حرم امام ما را بمب گذاری می کنند ؛آیا به خود ما رحم می کنند ؟ همین عسکریین را ! اینها هم گلوله هایشان به طرف ماست ، زیر گوش مایند . هم سربازان انگلیسی هستند ، هم سربازان آمریکائی . شیوخ بی عقل خلیج فارس هم که حیات خلوت آمریکا هستند . شما نگاه بکنید در کویت ، در ابوظبی ، در بحرین ، در منامه ، در مسقط ؛ در همه جا اینها پایگاه نظامی دارند ، دستشان هم روی این ماشه است ! اینها با کی دارند می جنگند ؟! هیچ کسی در منطقه غیر از ایران هست در برابر آمریکا و کشورهای دیگر بایستد؟! برای یک وجب کویت ، اینها پایگاه نظامی درست کردند .
...یک دوستی می گفت : مگرکویت چه کاره است ؟ کویت را جک سیاسی زدند . این ماشین وقتی که چرخش آسیب می بیند ، جکی می زنند که بیاید بالا . گفت : کویت قابل ذکر نبود ! این را جک سیاسی زدند ، بالا آوردند که در برابر ایران بایستد و علیه ایران مثلاً پایگاه درست کنند . این شیوخ بی عقل خلیج فارس قدم به قدم اینجا پایگاه دارند .
ترکیه، پایگاه ا نجرلیک خودش را در اختیار این دو دشمن خون آشام ما قرار داد ! یعنی آمریکا و اسرائیل . این با او پیمان نظامی بسته ؛ اگر ترکیه با آنها پیمان اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی بسته بود ؛ ما مشکلی نداشتیم ! امّا پیمان نظامی بسته ، به بهانه ناتو . در همین پایگاه ا نجرلیک ترکیه ، هواپیمای شکاری می تواند پرواز کند و مائیم و محصور به گلوله . در چنین فضائی بهترین راه برای ما « آرامش » است .

پذیرش نامزد حائز اکثریت آراء توسط همگان در متن آراء ملت

14 میلیون ، 14 میلیون است ؛ کم نیست ! اگر یک وقتی آنها یک رأی بیشتر دادند ، به رأی ما عمل کردند ؛ یعنی به رأی ما 14 میلیونی عمل کردند . چرا ؟ برای اینکه ما که 14 میلیونیم ، مثلاً به این آقا رأی دادیم ؛ ما دو تا رأی دادیم . یک رأی به قانون اساسی دادیم ، یک رأی به نماینده . آن رأیی که ما به قانون اساسی دادیم ، رأی همه است ، صد در صد است . یعنی همه ما گفتیم : هر نامزدی که رأی بیشتری آورد ، او نماینده ماست ؛ این رأی ماست! یک رأی فرعی هم دادیم .
مثلاً ما که می خواهیم این خانه را بسازیم ، همه جمع شدیم که این خانه چند تا اتاق داشته باشد . همه مان رأی دادیم که این خانه مثلا ً یک اتاق مطالعه داشته باشد ، یک اتاق بزرگ باشد ، یک اتاق پذیرائی باشد ؛ 6 تا اتاق باشد . همه ما رأی دادیم که اینجا باید 6 تا اتاق داشته باشد . بعد وقتی که در جزئیات اختلاف کردیم ؛ بعضی ها می گویند : آن اتاق مثلاً بزرگتر باشد ، آن اتاق کوچکتر باشد ؛ می گوئیم : هر چی که اکثریت گفتند ، برابر آن عمل می کنیم . اگر اکثریت گفتند که این اتاق مثلاً 6 در 4 باشد ، یا فلان باشد ؛ ما چون قبلاً رأی دادیم که هر چه اکثریت گفت ، معتبر است ؛ آن رأی ماست ، آن رأی اصلی ماست . بنابراین باید به رأی خودمان عمل بکنیم .
لزوم طی راههای قانونی و پرهیز از به خیابان کشیدن طرفداران از سوی کاندیداهای معترض اگر خدای ناکرده تخلّفی شد ، مدرکی داشتیم ؛ ارائه می کنیم . الآن چند تا کار شده ؛ یکی نشست خود نامزدهای محترم با شورای محترم نگهبان ، یکی هم حتّی مقام رهبری فرمودند : اگر چنانچه احتیاجی دارد به باز شماری بعضی از صندوق ها ، آن هم باز شماری می کنند . اگر بخواهند به خیابان بکشند ، آن دیگر کنترلش از دست شما خواهرها و برادرها خارج می شود ، آنوقت آن حادثه پیش می آید . نه معلوم است کی زد ، نه معلوم است که ] چرا زدند [ ، نه معلوم است که ] که را زدند [ ! بنابراین اگر ما در آن اصل اوّل که اختلافات سه گانه است خوب بررسی کنیم ، و این جوانب را هم در نظر بگیریم ؛ و همه این آقایان هم که این شورش را محکوم کردند ، امروز هم که روزنامه ها نوشتند که جناب آقای موسوی یا آقایان دیگر شورش و اغتشاش را محکوم کرده اند ، همه علماء محکوم کرده اند ، مسئولین محکوم کرده اند ؛ یک کاری نکنیم که این حضور مردم یا این نظام خدای ناکرده آسیب ببیند . این دشمن اصلاً آماده است که خدای ناکرده آشوبی بشود ، او استفاده بکند .

پی نوشت ها:

(1) مائده / 64
(2) مائده / 14
(3) انعام / 18 و 61
(4) انعام / 65
(5) مدّثر / 28
(6) توبه / 105
(7) الکافی / 7 / 414
(8) همان

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 22320
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما