منو
تبليغات 
كودكان
كودك
يكشنبه 10 مرداد 1389 بررسى وضعيت و جايگاه كودكان در جهان
منبع: نورپرتال (www.noorportal.net)اشاره:كودكان، مردان و زنان آينده دنيا را تشكيل مى‌دهند و سرنوشت جهان به دستان ايشان رقم خواهد خورد.اين قلم باتوجه به اوضاع اسف‌بار جهانى كودكان در سرتا سر گيتي، فرصت را مغتنم شمرده و ضمن يادآورى حرمت داشتن اين فرشتگان پاك الهى در روى زمين، نكاتى را در باب وضعيت و جايگاه كودكان در دنيا مطرح مى‌نمايد و اميدوار است بتواند مطالب سودمندى را براى برون‌رفت شرايط كنونى كودكان از بحران‌هاى موجود بيان نماييم.
در حدود دو قرن و نيم است كه بشر به مفهوم “دوران كودكي” پى برده است. تا قبل از قرن هفدهم كودك را مانند بزرگسالان مى‌پنداشتند و از آنها توقع داشتند مثل بزرگسالان رفتار كنند و هيچ‌گونه سرگرمى نداشتند. اين كودكان يا به علت سوءتغذيه و بيمارى‌هاى مختلف قبل از 4 سالگى مى‌مردند و يا اگر زنده مى‌ماندند به عنوان كالا با ارزش اقتصادى براى والدين محسوب مى‌شدند.
-1 صفحات تاريخ پر از اعمال دردآور نسبت به كودكان است مثلا در رم باستان كشتن فرزند حق والدين بود و آنها حق داشتند كودكانى را كه معلول بودند يا زياد گريه مى‌كردند بكشند. همچنين زنده به گور كردن دختران در ميان اعراب رسم بود.
-2 به دنياى عجيبى پا گذاشته‌ايم، به دنياى درد و رنج و قساوت، به دنياى بدن‌هاى سوخته و شكنجه شده، به دنيايى كه كبوتران خونين‌بال هر روز شاهد ستمى تازه هستند، غنچه‌هايى كه نشكفته پرپر مى‌شوند و به تاراج مى‌روند، تا نباشند تا ديگر صداى خنده هيچ كودكى فضا را زيبا نسازد و شايد هيچ كودكى نباشد؛ برخى از بيمارستان‌هاى كودكان اين مظلومان كوچك را كه قربانيان خشونت خانواده و جامعه هستند، در خود جاى داده است، كودكانى كه تا سرحد مرگ شكنجه شده‌اند و با چشمانى بى‌رمق، بدن‌هايى خرد و خمير و قلب‌هاى شكسته كه به انتظار نشسته‌اند تا شايد ... و آنها از سياهى دل آدميان خبر ندارند و نمى‌دانند چرا كتك مى‌خورند، شايد جاى زخم‌هاى هولناكشان مى‌سوزد و فريادرسى هم نيست تا مرهمى برزخم‌هايشان بگذارد، شايد غريب و آزرده‌خاطر در ميان تخت‌هاى سفيد به كودكى تاراج شده‌شان مى‌انديشند و با زبانى كودكانه براى خود مرثيه‌هاى دردناك مى‌سرايند تاشايد دستى نوازشگر از راه برسد. اين مقدمه تاريك و تند بيان شد تا به اين نكته تاكيد شده باشد كه بدرفتارى با كودكان در عصر معاصر يك بحران بهداشتى جدى در جامعه امروزى است.
-3 خشونت بر عليه كودكان و آزار و سوءاستفاده از كودكان به واسطه گسترش آن مورد توجه جهانى قرار گرفته است. در سطح بين‌المللى سازمان ملل متحد به اين مهم توجه جدى داشته است. به طورى كه پيمان‌نامه حقوق كودك جهت پيشگيرى از اقدامات خشونت‌آميز نسبت به كودكان توسط مجمع عمومى سازمان ملل در سال 1989 تصويب گرديد و همه كشورهاى جهان تا ماه اوت 1997 - به استثناى دو كشور - به آن پيوستند. اين پيمان‌نامه اصولى و معيارهاى مشخصى را براى حمايت از كودكان در برابر خشونت فراهم مى‌آورد. ايران در سال 1994 به جمع امضاكنندگان كنوانسيون حقوق كودك پيوست، اما برخى قوانين موجود هنوز با اين كنوانسيون مغايرت دارد و لذا دست‌اندركاران براى رسيدگى به موارد رفع نقض حقوق كودكان در حال بررسى در اين زمينه هستند تا بتوانند با تغيير قانون، موجبات استحكام ماهيت دين اسلام كه سيستم قضائى جمهورى اسلامى بر مبناى آن عمل مى‌شود تقويت و تضعيف نشود و به همين دليل مجموعه قانون حمايت از كودكان و نوجوانان موسوم به لايحه كودك‌آزارى در تاريخ 25 آذرماه سال 1381 توسط مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد. اما شوراى نگهبان با استناد به اينكه حريم خصوصى افراد بايد حفظ شود، تغييراتى در آن اعمال كرد تا پيش از تصويب اين قانون كودك‌ آزارى يك جرم خصوصى محسوب مى‌شد، اما پس از تصويب بخش‌هايى ازآن يك جرم عمومى تلقى مى‌شود.
لازم به ذكر است جمهورى اسلامى ايران با تغيير نگرش خود در سال‌هاى اخير نسبت به شيوه برخورد با مسائل كودكان و خردسالان، توانست گام‌هاى مثبتى را براى جلب نظر فعالان حقوق بشر در اين زمينه بردارد و اثبات نمود كه در قوانين ايران “نقص حقوق كودكان” نهادينه نشده است.
-4 هنوز هم جهان بعد از تدوين پيمان جهانى حقوق كودك در سال 1989 و تصويب آن در سال 1990 در 54 ماده كه به توسط سازمان ملل متحد صورت پذيرفت، بى‌شرمانه و گستاخانه، حريم امن كودكان را نقض كرده و مى‌كنند و متاسفانه تاكنون اهرم‌هاى قانونى و بازدارنده در اين زمينه به خوبى نتوانسته‌اند به نقش‌هاى كليدى خود عمل نمايند و آمارهاى تكان دهنده زيرخود به خوبى مبين تضيع حقوق كودكان در جهان است:
- همه ساله بيش از 1/000/000 مورد كودك‌آزارى در ايالات متحده آمريكا گزارش مى‌شود.
- بيش از 1000 كودك در نتيجه اين آزار و غفلت مى‌ميرند.
- كودكان گرفتار كودك آزارى زير 5 سال دارند.
- براساس گزارش يونيسف يك سوم از حدود 2/100/000/000 كودك سراسر جهان، در فقر مطلق زندگى مى‌كنند. 9 ميليون كودك قبل از رسيدن به سن 5 سالگى مى‌ميرند. 246 ميليون كودك در سنين ميان 5 و 17 سال با حقوق‌هايى بسيار كم كار مى‌كنند تا خرج خانواده‌هاى‌شان را تامين كنند.
- يونيسف اعلام كرده است كه در حال حاضر در 20 جنگ و درگيرى منطقه‌اى كودكان به عنوان سرباز فعاليت مى‌كنند. كشورهايى مثل عراق، افغانستان، هند، خاورميانه، اندونزي، فيليپين و سودان از جمله اين كشورها هستند. بعد از قاره آفريقا، آسيا و آمريكاى جنوبى بيشترين كودكان سرباز را دارند. در 33 كشور جهان كودكان يا به خدمت سربازى اعزام مى‌شوند و يا در خدمت جنگ سالاران و نيروهاى شورشى قرار دارند. بسيارى از دختران جوان براى ارضاى اميال جنسى سربازان مورد تجاوز قرار مى‌گيرند.
- بيش از 240/000/000 كودك خيابانى و كار در جهان وجود دارد كه درصد قابل توجهى از آنها متعلق به كشورهاى عقب‌مانده و يا در حال توسعه هستند. 50 درصد كودكان خيابانى مورد سوءاستفاده جنسى قرار گرفته‌اند. كودكان خيابانى در چهار زمينه رشد جسمي، ذهني، عاطفى و اجتماعى دچار مشكلات فراوان هستند. 55 درصد آنان نيز تمايل به بزهكارى داشته و دارند و بيش از 56 درصد اين كودكان بى‌سواد مى‌باشند و 80 درصد ايشان از مشكلات بهداشتى و روانى رنج مى‌برند.
- 300/000/000 كودك در جهان، قربانى انواع خشونت مى‌شوند. 150 ميليون دختر و 73 ميليون پسر زير 18 سال خشونت جنسى را تجربه كرد‌ه‌اند. بيش از يك ميليون كودك قربانى باندهاى قاچاق انسان مى‌شوند. پورنوگرافى يكى ديگراز اشكال بهره‌بردارى جنسى از كودكان است كه به گفته نماينده يونيسف با وجود تمام فشارهاى بين‌المللى هنوز 148 كشور جهان به طور قانونى آن را ممنوع نكرده‌اند.
- از سال 19990 تا 2004 بيش از 8 ميليون كودك در جنگ‌ها كشته و زخمى شده‌‌اند.
- 30 ميليون كودك فقط در آسيا و اقيانوسيه قربانى انواع سوءاستفاده‌هاى جنسى بوده و تا پايان سال 1999 هفده ميليون نفر از ايدز فوت كرده كه يك چهارم آنان كودك و نوجوان بوده‌اند.
- براساس آمارهاى رسمى 30 درصد از سرقت‌ها در سال 1997 در آمريكا توسط كودكان صورت گرفته است.
-5 آرى آنچه در سطور فوق بيان و تصوير شد مبين اين حقيقت است كه در اين جهان چگونه مى‌توانيم از زيبايى‌ دنياى كودكى با قاطعيت حرف بزنيم در حالى كه دامنه اطلاعات و آمار از وضعيت نابسامان كودكان جهان تصوير نه چندان زيبايى از كوچكترين و زيباترين موجودات اين كره به دست مى‌دهد.
چگونه مى‌توانيم نسبت به آنچه كه بيان شد و نسبت به اوضاع فعلى و آشفته جهان در رابطه با يك سوم از جمعيت جهان بى‌اعتنا باشيم و قدمى موثر برنداريم در حالى كه مى‌دانيم ؛3/5 ميليون دلار در روز خرج تسليحات نظامى كشورها مى‌شود و هزينه ساخت يك زيردريايى معادل ساخت 50 هزار واحد مسكونى است و همچنين هزينه تامين بهداشت در جهان يك پانزدهم هزينه تسليحاتى جهان، يك دوم هزينه مشروبات الكلى در جهان و دو سوم هزينه‌اى است كه صرف خريدو دود كردن سيگار مى‌شود و ديگر اينكه هزينه تجهيز و تسليح يك سرباز معادل تامين آموزش براى 200 كودك است!!
-6 همان گونه كه مطرح شد، امروزه كودك‌آزارى به پديده‌اى شايع در بين كشورهاى دنيا تبديل شده است كه متاسفانه كشور ما نيز از اين قاعده مستثنى نيست. عده‌اى در كشور ما كودك‌آزارى را فقط از نگاه شكنجه كودك مى‌نگرند، در حالى كه طبق تعريف سازمان بهداشت جهانى كودك‌آزارى شامل هرگونه آسيب و يا تهديد سلامت جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزيستى كودك يا هرگونه كوتاهى و غفلت و انجام هرنوع عملى كه موجب آزار جسمي، ذهني، عاطفى و روانى كودك شده و به رشد و سلامتش ضربه زده مى‌شود. بنابراين صدماتى از جمله صدمات روحي، بى‌توجهي، بدرفتاري، ناسزا گفتن و تحقيرهاى روانى كودك جملگى از مصاديق بارز كودك‌آزارى است، اما متاسفانه در قانون كشور ما به اين مسائل توجهى نشده و تنها در موردى فرد مجرم مجازات مى‌شود كه مرتكب آزارهاى جسمى و تعرض جنسى شده باشد. البته كارهايى هم براى رفع پديده مذموم كودك‌آزارى در ايران انجام شده است كه نمى‌توان از تاثيرات آن به سادگى چشم‌پوشى نمود و تلاش‌هاى انجام شده در اين خصوص را ناديده انگاشت و قدردان فعاليت‌هاى مثبت دست‌اندركاران نبود. در اين رابطه چند كار عمده خوب صورت گرفته است كه عبارتند از: تاسيس بعضى از سازمان‌هاى دولتى و غيردولتي، تاسيس انجمن حمايت از كودكان، راه‌اندازى صداى مشاور يا راه‌اندازى خط تلفنى كودك‌آزارى (123 تحت عنوان خدمات مركز اورژانس اجتماعي.)
در خاتمه اين قلم اعتقاد دارد با آموزش حقوق كودك مى‌توانيم جلوى بخشى از بى‌عدالتى‌ها، تبعيض‌ها و فسادها را سد كرد تا شايد تصويرى زيبا از دنياى كودكان در جهانى مملو از عشق، محبت و صفا و عارى از جنگ و قتل و غارت و ... ترسيم كنيم.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 10155
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما