منو
تبليغات 
علم و دانش
ماه
سه‌شنبه 30 شهريور 1389 رويت هلال ماه در روز
منبع: دانشنامه ستاره شناسي (www.haftaseman.ir)
يكي از راههاي بيان مختصات اجرام سماوي از جمله ماه ٬استفاده از مولفه هاي سمت وارتفاع مي باشد.بنابراين با داشتن سمت وارتفاع دقيق هر جرم مي توان آنراموقعيت يابي و مشاهده نمود.
نكته مهمي كه در اين زمينه وجود دارد دانستن مكان مبدا ودر واقع شروع سمت وارتفاع مي باشد به بيان ديگربايد نقطه صفر مختصات سمت وارتفاع مشخص باشد.با داشتن يك افق مناسب وداشتن يك تراز وضعيت نقطه شروع مختصات ارتفاع روشن است ٬همان طور كه مي دانيد ارتفاع نقطه اي در افق ٬صفر وارتفاع بالاترين نقطه بالاي سربرابر با 90 درجه است.
مطلب مهمي كه وجود دارد نقطه شروع اندازه گيري سمت مي باشد در صورتي كه شب باشد بكمك ستارگان آسمان ودر صورتيكه روز باشدبكمك خورشيد ويا احيانا" سياراتي كه در روز نيز قابل مشاهده هستند مي توان با مراجعه به نقشه آسمان يا نرم افزارهاي مناسب سمت اجرام ودر نتيجه مبدا شروع سمت را پيدا كرد.بكمك قطب نما نيز با داشتن مقدار انحراف مغناطيسي اينكار شدني است.
اينكارها دقت خاص خود را مي طلبد وداشتن مقداري تجربه لازم است.
اينك مي پردازيم به مسئله رويت ماه نو در روز.در روشي كه اكنون بيان خواهد شد تنها با توجه به ارتفاع ماه وخورشيد مي توان به شكار ماه نو پرداخت وبجز براي محاسبه در نرم افزار ديگر احتياجي به دانستن سمت نيست.

وسايل لازم:

1- تلسكوپ يا دوربين دوچشمي كه مجهز به فيلتر مشاهده خورشيد است (تنها هدف اين است كه بتوانيد با روشي ايمن خورشيد را در وسط ميدان ديد قرار داد) سه پايه آن بايد بگونه اي باشد كه بتواند اندازه ارتفاع را نشان دهد وبتوان آنرا بگونه اي قفل كرد كه مختصات سمت آن تغيير نكند يعني در جهت چپ وراست سوي آن تغيير نكند فقط بتواند بالا وپايين رود.
2- نرم افزاري براي محاسبه ارتفاع وسمت ماه وخورشيد مانند نرم افزار MOON CALC يا استاري نايت.
3- كلاه مناسب .بياد داشته باشيد كه رصد را هنگام روز ودر آفتاب انجام مي دهيد.
براي شروع كار يك زمان براي مثال ساعت يك بعد از ظهر انتخاب مي شود (اين زمان بايد بعد از زمان اذان ظهر محلي باشد.).در همين زمان تلسكوپ يا دوربين خود را به سوي خورشيد نشانه روي كنيد به شكلي كه در وسط ميدان ديد قرار بگيرد ٬فيلتر يادتان نرود. حال ارتفاعي كه سه پايه نشان مي دهد را ياداشت كنيد.اينك با احتياط سه پايه رابگونه اي قفل كنيد كه سمت آن تغيير نكند.
مختصات مكان و تاريخ رصد را به نرم افزار بدهيد .با دادن ساعت 13 به نرم افزار سمت وارتفاع خورشيد را يادداشت كنيد. بكمك نرم افزاربا جلو بردن زمان٬ زماني را پيدا كنيد كه سمت ماه با همان سمت خورشيد برابر مي شود.(با توجه به اينكه ماه سمت چپ خورشيد است همواره آنرا تعقيب مي كند وبعد از چند دقيقه سمت آن با سمت خورشيد برابر مي شود.)در اين زمان ارتفاع ماه را ياداشت كنيد.بنابراين اگر در اين زمان به اندازه اختلاف ارتفاع خورشيد (ارتفاعي كه سه پايه نشان ميدهد) وارتفاع ماه كه نرم افزار نشان ميدهد سر تلسكوپ يا دوربين را پايين بياوريد (بدون آن كه سمت تلسكوپ تغيير كند)مي توان انتظارداشت كه ماه خود از سمت چپ به ميدان ديد وارد شده ومي توان آنرا شكار كرد٬ اگر تمام اعداد محاسبه شده درست باشندواشتباهي دركار نباشد ماه در اين زمان در وسط ميدان ديد خواهد بود.مي توان جستجوي ماه را 2تا 3 دقيقه قبل از زمان مورد نظر شروع وبه همين ميزان بعد از زمان مورد نظر ادامه داد.واضح است كه هرچه ميدان ديد وسيله مورد استفاده بيشتر باشد اين بازه زماني بيشتر است.اگر نتوانستيد ماه را ببينيد نااميد نشويد.
بعد از چند دقيقه استراحت با نشانه روي مجدد به سوي خورشيد مراحل بالا را تكرار كنيد مثلا" ساعت 14 را انتخاب كرده تلسكوپ را به سوي خورشيد هدايت كنيد بكمك نرم افزار با جلو بردن زمان٬ زماني را پيدا كنيد كه سمت ماه با سمت خورشيد برابر شود سر تلسكوپ را به اندازه اختلاف ارتفاع ماه وخورشيد پايين آورده وبه جستجوي ماه در ميدان ديد بپردازيد.شما تازمان غروب احتمالا" تا سه مرتبه ديگر مي توانيدعمليات جستجو را تكرار كنيد.
پيشنهاد مي كنيم براي حداكثر استفاده از زمان٬ ارتفاع وسمت ماه وخورشيد را از قبل درزمان هاي مناسب رصد(بهتر است انتخاب زمان به گونه اي باشد كه بعد از اتمام رصد اول چند دقيقه استراحت كنيد) ياداشت نماييد. شايد متوجه شده باشيد كه رصد به اين روش را تا زماني مي توانيد ادامه دهيد كه شرايط آن مهيا باشد بنابراين بعد از مدتي نمي توانيد اين روش را انجام دهيد.در كنار انجام رصدها به يك محاسبه براي استفاده از روشي ديگر احتياج داريد.
مدت زمان مكث هلال يعني فاصله زماني بين غروب خورشيد وماه را بكمك نرم افزار پيدا كنيد.بر طبق رصدهاي انجام شده بهترين زمان رصد ماه نو٬ زماني است كه به اندازه چهار نهم از اين زمان گذشته باشد در اين زمان خورشيد چند درجه زير افق رفته و تاريكي آسمان براي مشاهده ماه نو مناسب تر شده است.با پيدا كردن اين لحظه(چهار نهم مدت مكث هلال بعد از زمان غروب خورشيد) بكمك نرم افزارسمت وارتفاع ماه را پيدا كرده وياداشت كنيد.اينك در نرم افزار زمان را آنقدر به عقب برگردانيد تا سمت خورشيد برابر با آن سمت شود.عملا" در اين زمان كه نرم افزار نشان مي دهد سمت خورشيد را در افق بكمك عوارض طبيعي مانند كوه يا درخت يا هر جسم دوري علامت گذاري كنيد .سپس در لحظه اي كه ماه در بهترين زمان رصدي است(چهار نهم مدت مكث هلال بعد از زمان غروب خورشيد )تلسكوپ را در سمت همان علامتي كه در افق گذاشته ايد و همان ارتفاعي كه محاسبه كرده ايد قرار داده وبدون احتياج به چرخاندن در سمت وارتفاع به جستجوي هلال درون ميدان ديد تلسكوپ يا دوربين بپردازيد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 11327
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما