منو
تبليغات
تاریخ
اسرائيل
يكشنبه 9 آبان 1389 رهبران اسرائيل
در مقدمه مترجمان كتاب رهبران اسرائيل، سعي شده ميان صهيونيسم سياسي و صهيونيسم مذهبي تمايز و تفاوت ‏ايجاد شود. پس صهيونيسم سياسى را از ديدگاه برخي از يهوديان چنين تعريف مي كنند: يك ‏آرمان تاريخى - سياسى باورمند به بازگشت يهوديان‏ آواره و پراكنده در نقاط مختلف جهان ‏به سرزمين اصلى‏شان فلسطين؛ به عبارت ديگر نهضتى براى گردآورى مجدد يهوديان در قالب ملتى‏ ‏واحد.‏
و صهيونيسم مذهبى چنين تعريف شده: اميد بزرگ رهايى‏بخش يهوديان در آخر الزمان كه باورمند است هنگام ظهور حضرت عيسى (ع) در آخر الزمان به عنوان منجى ‏موجود يهوديان، ىدوره حكومت خدا تحقق خواهد يافت؛ و يهوديان به سوى سرزمين‏هايى كه تورات ‏حماسه ابراهيم و موسى را در آنجا قرار داده، رهسپار خواهند   شد.‏
مترجمان براى‏ تكميل اطلاعات مربوط به برخى شخصيت‏ها و روزامد كردن آنها، در پايان برخى ‏مقاله‏ها مطالب تكميلى‏ افزوده اند.

قالب كتاب: PDF / سايز: 847 KB

براي مطالعه كليك كنيد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 7402
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما