منو
تبليغات
کلام
عدل الهی
شنبه 18 دي 1389 عدل الهي
عصر ما از نظر ديني و مذهبي - خصوصا براي طبقه جوان - عصر اضطراب و دودلي و بحران است . مقتضيات عصر و زمان ، يك سلسله ترديدها و سؤالها بوجود آورده و سؤالات كهنه و فراموش شده را نيز از نو مطرح ساخته است . آيا بايد از اين شك و ترديدها و پرس وجوها - كه گاهي به حد افراط مي‏رسد متأسف و ناراحت بود ؟ به عقيده من هيچگونه ناراحتي ندارد . شك ، مقدمه يقين ، پرسش ، مقدمه‏ وصول ، و اضطراب ، مقدمه آرامش است . شك ، معبر خوب و لازمي است هر چند منزل و توقفگاه نامناسبي است . اسلام كه اين همه دعوت به تفكر و ايقان مي‏كند ، بطور ضمني مي‏فهماند كه حالت اوليه بشر ، جهل و شك و ترديد است و با تفكر و انديشه صحيح بايد به سر منزل ايقان و اطمينان‏ برسد . يكي از حكما مي‏گويد : " فائده گفتار ما را همين بس كه تو را به شك و ترديد مي‏اندازد تا در جستجوي تحقيق و ايقان برآئي " .

دريافت فايل برنامه ( 575 KB )
قالب كتاب: HTML

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 6788
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما