مدیریت
ketab
دوشنبه 13 دي 1389 توسعه رهبري گذشته حال و آينده
اين مقاله به بررسي دستاوردهاي مهمي مي‌پردازدكه در زمينه توسعه رهبري صورت گرفته است.

دريافت فايل برنامه (280 كيلوبايت )
قالب كتاب: PDF