مدیریت
سيماي مدير موفق
يكشنبه 17 مرداد 1389 مدير موفق

نوشته حاضر ارائه درسهايي از سوره يوسف است براي عزيزاني كه مي خواهند با درس آموزي و پندآموزي از قرآن مديراني موفق در حكومت اسلامي باشند.

قالب كتاب: PDF / سايز: 846 KB

براي مطالعه كليك كنيد.