مدیریت
مقالات اصول مديريت
دوشنبه 13 دي 1389 مقالات اصول مديريت
امروزه قدرت هاي اقتصادي  بزرگترين قسمت زندگي ما را تحت سيطره خود دارند، مهمترين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه با استفاده از تئوري هاي اقتصادي معاصر، در چه سطحي مي ‌توان توسعه پايدار را تجزيه و تحليل و اجرا كرد.

دريافت فايل برنامه (318 كيلوبايت )
قالب كتاب: PDF