مدیریت
مدیریت دانش
دوشنبه 13 دي 1389 مديريت دانش
انسان تا كنون دو دوره اقتصادي را پشت سر گذاشته است، زماني كه اقتصاد بشري مبتني بر كشاورزي بوده است. پس از آن با ابزار گرايي و آشنايي با علوم مكانيك و سپس برق ايجاد نمود، دوره اقتصاد صنعتي پايه گذاري شد.

دريافت فايل برنامه (528 كيلوبايت )
قالب كتاب: PDF