روانشناسی
تفکر زائد
شنبه 8 آبان 1389 خلاصه كتاب تفكر زائد
دامنه انديشه كريشنا مورتي را آقاي محمدجعفر مصفا به ايران رسانده است. آقاي مصفا، با نگارش كتاب تفكر زائد به موضوعي پرداخت كه در وانشناسي شناخت درماني از اهميت ويژه برخوردار است و آن چگونگي تلاش ذهن و ساختن جهاني ذهني است كه در برابر جهان عيني و خارجي قرار ميگيرد.
وي اين پژوهش را در كتاب انسان در اسارت فكر ادامه داد و آن گاه با نگارش كتاب رابطه به مباحثي پرداخت كه پيش از وي كريشنامورتي و خانم كارن هورناي آن را مورد پژوهش قرار داده بودند ...

قالب كتاب: HTML / سايز: 271 KB

براي مطالعه كليك كنيد.