قرآن
1001 نکته قرآني
يكشنبه 10 ارديبهشت 1391 1001 نكته قرآني
اين كتاب شامل نكاتي برداشتي از قرآن مجيد مي باشد كه موضوعات مختلفي را مانند خداشناسي، اثبات خدا، اسماي الهي و... شامل گرديده است.

قالب كتاب: PDF / سايز: 2,758 KB

براي مطالعه كليك كنيد.