اقتصاد دینی
فرار از ربا
شنبه 27 شهريور 1389 بررسى طُرُق فرار از ربا
در اين كتاب طرق معروف و غير معروف فرار از ربا مطرح شده و آن چه صحيح است از غير صحيح با دلايل روشن فقهى جدا شده است.

قالب كتاب: PDF / سايز: 610 KB

براي مطالعه كليك كنيد.