تبلیغات


 
اخبار دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
1399/12/27 چهارشنبه رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان مطرح کرد؛ انقلاب اسلامی حاصل موج اراده‌های آحاد جامعه است حجت الاسلام قطبی گفت: ضعف در اراده ایمانی و دینی در جامعه و ضعف در زمینه‌های ظهور و بروز اراده دینی مردم دو رکن عدم تحقق حکومت اسلامی است.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام محمد قطبی رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه با فهم دقیق درباره نسبت بین جمهوری اسلامی و حکومت دینی می‌توان تا حد زیادی گره‌های جامعه امروز را باز کرد، گفت: حکومت دینی، میوه و ثمره جمهوری اسلامی است و نه برعکس، جمهوری به‌ معنای این است که همه مردم در قامت پیکره واحدی هستند یا به ‌عبارت دیگر، هماوردی همه آحاد جامعه و یکپارچگی جامعه است.

وی در ادامه افزود: اسلامی ‌بودن آن، به این معناست که این پیکره واحد و این هماوردی و یکپارچگی برای عمل به اسلام است، یعنی همه با هم عهد بسته‌اند که در امور زندگی خود به اسلام عمل کنند.


هرکس به تناسب استطاعت خود در قبال تحقق اسلام در جامعه مسؤول است

حجت الاسلام قطبی با اشاره به تکلیف همگانی در عرصه جمهوری اسلامی نسبت به مسائل مختلف، اظهار کرد: در این شکل از اسلام‌گروی، همه آحاد در قامت پیکره واحد و یکپارچه‌ای و هرکس به‌تناسب استطاعت و توان خود در قِبال تحقق اسلام در جامعه مسؤول است و تکلیف شرعی بر عهده دارد. در واقع، همه با هم عهد بسته‌اند که اسلام به‌صورت کامل در جامعه محقق شود.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: محصول این یکپارچگی و هماوردی همان حکومت دینی است. حکومت دینی، یعنی اجرای همۀ دستورها و آموزه‌های دین در جامعه که حاصل وفاق و مسئولیت‌پذیری همه مردم و آحاد جامعه است، با این توصیف، حکومت دینی حاصل اجرای کامل جمهوری اسلامی است، یعنی اگر همه با هم در اجرای اسلام بکوشیم، به حکومت دینی خواهیم رسید.

حجت الاسلام قطبی خاطرنشان کرد: گاهی به‌ اشتباه حکومت دینی را حاکمیت یک‌جانبه دین تعبیر می‌کنیم، در حالی که حاکمیت به دو صورت تکوینی و تشریعی در عالم هستی در جریان است. حاکمیت تکوینی در تحقق کائنات است و حاکمیت تشریعی با اراده انسان شکل می‌گیرد، یعنی اگر انسان به حکم خداوند عمل کند، حاکمیت تشریعی محقق شده است و اگر انسان به حکم خداوند عمل نکند، حاکمیت تشریعی ظهور و عینیت نخواهد یافت.


بدون اطاعت از خداوند حاکمیت شریعت محقق نخواهد شد

وی با بیان اینکه در حقیقت، اراده و متابعت انسان است که حاکمیت تشریعی را در این جهان به عینیت می‌رساند، تصریح کرد: وگرنه اگر انسان از خداوند اطاعت نکند، حاکمیت تشریعی محقق نخواهد شد. البته عقوبت این مخالفت با حضرت حق، دامن‌گیر انسان خواهد شد، هم در دنیا و هم در آخرت. این عقوبت خود نوعی سنت و برخاسته از حاکمیت تکوینی است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه حکومت دینی فقط در حالتی شکل می‌گیرد و عینیت خارجی پیدا می‌کند که به‌معنای واقعی جمهوریت شکل بگیرد، عنوان کرد: برای شکل گیری حکومت دینی انسان به حد استطاعت و توان خود در عمل به اسلام و دستورهای خداوند اقدام کند و در خصوص آن‌ها انقیاد و سرسپردگی داشته باشد، وگرنه در طول تاریخ و در سرزمین پهناور هستی، چه بسیارند جوامعی که رنگ حکومت دینی را ندیدند و نسل‌به‌نسل زندگی کردند و رفتند، در حالی که اگر حکومت دینی صرفاً به اراده خداوند بود و اراده انسان در آن نقش نداشت، هرگز جوامع، بی‌دین باقی نمی‌ماندند.

وی جمهوریت و پیکره‌مندی و اراده جامعه برای عمل به دین را لازمه و مقدمه تحقق حکومت اسلامی ذکر کرد و گفت: پس هرگاه و هرچه در تحقق حکومت دینی کمبود داریم، در حقیقت حاصل کم‌کاری در جمهوریت و کاهلی اراده انسانی برای عمل به دین است. علت اصلی در نقص و نارسایی حکومت دینی را باید در میان خود جست‌وجو کنیم، در ضعف ارادۀ اجتماعی در عمل به دین و در بهره‌نگرفتن از اراده جمعی و جمهوری اسلامی.


دیدگاه امام خمینی نسبت به حکومت طاغوت و تشکیل حکومت اسلامی

حجت الاسلام قطبی خاطرنشان کرد: آنچه امام خمینی به آن معتقد بود و بسیار کوشید تا در جامعه فهم آن شکل بگیرد، این بود که اگر مردم به‌معنای واقعی و در قالب جمهوریت و یکپارچگی و هماوردی برای تحقق جامعه دینی و اسلامی اراده کنند، آنگاه حکومت دینی شکل خواهد گرفت، ولی اگر خواسته و اراده مردم به انسجام و یکپارچگی نرسد و موج‌ خروشان اسلام‌خواهی شکل نگیرد، نه حکومت دینی که حتی ظاهر جامعه هم اسلامی نخواهد ماند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به دیدگاه‌های امام خمینی پیرامون شکل گیری جمهوری اسلامی و سرنگونی دیکتاتوری در کشور، اظهار کرد: این یکی از مهم‌ترین مبانی نظری و جدی امام بزرگوار بود که حکومت ستم‌شاهی چون به اراده مردم در دینداری بی‌اعتنا بود و حکومت را در مقابل و در برابر اراده دینی مردم قرار داده بود، باید تغییر می‌کرد و حکومتی باید شکل می‌گرفت که حاصل اراده و خواسته مردم باشد.

وی ادامه داد: حال اگر این مردم به‌معنای واقعی کلمه، یعنی در قامت جمهوری مطالبه دینی داشته باشند، جامعه آن‌ها و حکومت آن‌ها دینی خواهد شد، بر همین اساس، امام بزرگوار تحقق حکومت دینی را پیش از اینکه از حاکمان طلب کند، متوجه مردم می‌دانست و با وجدان مردم سخن می‌گفت و به بیداری مردم و بصیرت جامعه دل‌خوش بود و با همین منطق هم توانست انقلاب اسلامی را به وجود بیاورد. انقلاب، حاصل موج اراده‌های آحاد جامعه است، نه کودتا و خروج برخی حاکمان در برابر حاکمیت.


نقش بصیرت و بیداری جامعه در دستیابی به جمهوری اسلامی

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اهمیت نقش جامعه و مردم در جمهوری اسلامی، تصریح کرد: امروز هم اگر بخواهیم این دستاورد عظیم و این انقلاب شکوهمند اسلامی و ثمره آن، یعنی جمهوری اسلامی دوام داشته باشد و به میوه خود، یعنی حکومت صالحان و حکومت دینی برسد، باید نقش آحاد جامعه و جمهوریت را در اجرای اسلام پررنگ‌تر ببینیم و ملت را تنه اصلی درختِ حاکمیت بدانیم.

حجت الاسلام قطبی بصیرت و بیداری را بستر تحقق کامل حکومت اسلامی دانست و اظهار کرد: هرچه بیداری و بصیرت و دین‌مداری در جامعه بیشتر باشد و زمینه بروز اراده ایمانی در مردم فراهم‌تر باشد، دستیابی به جمهوری اسلامی و به‌تبع آن، حکومت اسلامی روان‌تر و آسان‌تر خواهد بود، در نتیجه، ارتباط بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی اسلامی، ارتباطی امتدادی است و به‌عنوان ریشه و ثمر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی حکومت اسلامی ثمره تحقق کامل و جامع جمهوری اسلامی است.

وی به نقش مردم و اراده دینی مردم در تحقق حکومت دینی اشاره کرد و گفت: در مقابل نیز هرچه در دستیابی و رسیدن به حکومت دینی نقص و کمبود داریم، حاصل بی‌توجهی به اراده دینی مردم یا ضعف در اراده دینی مردم است، بر این اساس، تقویت اراده‌های دینی و ایمانی در جامعه و ایجاد زمینه‌های ظهور و بروز این اراده، مقدمه تثبیت جمهوری اسلامی و در ادامه آن، تحقق حکومت اسلامی خواهد بود.


دو علت اصلی ضعف در حکومت اسلامی

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: اکنون می‌توان به این پرسش پاسخ داد که ضعف در حکومت اسلامی متوجه چه کسی است، در واقع، این ضعف متوجه دو رکن است یکی ضعف در اراده ایمانی و دینی در جامعه و دوم، ضعف در زمینه‌های ظهور و بروز اراده دینی مردم.

حجت الاسلام قطبی در ادامه افزود: گسترش معنویت و تقویت ایمان و تدین در جامعه و اجازه ظهور این اراده‌ها، تنها مسیری است که استمرار انقلاب اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی و تحقق حکومت اسلامی را رقم خواهد زد و بی‌توجهی به اراده ایمانی و تدین جامعه و ایجاد مانع در برابر ظهور این اراده‌ها نیز تنها روش تزلزل در جمهوری اسلامی و فاصله‌گرفتن از حکومت دینی است، خلاصه اینکه حکومت دینی نتیجه و ثمره جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی حاصل ظهور و تجلی اراده‌های ایمانی و تدین در جامعه است.


نظام اسلامی اراده ایمانی مردم را به ثمر می نشاند

وی نظام، در جمهوری اسلامی را پیوند زدن اراده‌های ایمانی آحاد جامعه به یکدیگر و ایجاد زمینه تجلی و ظهور این اراده‌ها در قالب سیستمی به‌هم‌پیوسته و منطقی برشمرد و تصریح کرد: در واقع، نظام اسلامی نظامی است که تلاش می‌کند به‌صورت منطقی و منسجم اراده‌های ایمانی مردم را به ظهور و بروز برساند و جمهوری اسلامی را به ثمر بنشاند؛ یعنی هرگاه قدرت آحاد جامعه در سیستم یکپارچه‌ای، هماورد و پیکره‌مند، به هم پیوند بخورد، جمهوری شکل می‌گیرد و هرگاه این پیکره یکپارچه، خواستار تجلی اراده‌های ایمانی و تدین اجتماعی باشد، بُعد اسلامی در آن به وجود می‌آید و می‌شود جمهوری اسلامی.

حجت الاسلام قطبی در پایان اظهار کرد: نظام اسلامی، هم برانگیزانندۀ ارادۀ ایمانی جامعه است و هم حاصل جمع این اراده‌ها است، نظام اسلامی، شکل به‌هم‌پیوستگی اراده‌ها را رقم می‌زند و اتحاد و یکپارچگی را در قالب سیستم منظم به وجود می‌آورد، نظام اسلامی، شکل و روش تحقق جمهوری اسلامی را رقم می‌زند.


مشاهده در خبرگزاری رسا
مشاهده در خبرگزاری حوزه
مشاهده در خبرگراری ایکنا
 

 
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

ادامه اخبار


تعداد بازديد اين صفحه: 313
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما