منو
تبليغات
فلسفه
فلسفه تاريخ جلد اول
يكشنبه 23 آبان 1389 فلسفه تاريخ جلد دوم
همان طور كه در مقدمه جلد اول ذكر شده است ، مجموعه " فلسفه تاريخ " درسهاي استاد شهيد آيه الله مطهري تحت همين عنوان در سالهاي 1355 تا 1357 براي برخي از شاگردانشان بوده است كه در منزل استاد ايراد مي‏شده‏ است . در جلد اول ، بخشي از كتاب لذات فلسفه ويل دورانت و كتاب‏ تاريخ چيست ؟ اثر " اي ، اچ ، كار " مورد بحث قرار گرفت . در اين‏ جلد بخشي از كتاب ماركس و ماركسيسم اثر آندره پي‏يتر تجزيه و تحليل شده‏ است . همچون جلد اول گاهي يكي از شاگردان كنفرانس داده است كه عين يا خلاصه آن به طور مشخص آورده شده است . اين كتاب شامل سه بخش است . در بخش اول ريشه‏هاي فكري فلسفه ماركس‏ بررسي شده و تاثيرپذيري ماركس از هگل و فويرباخ مورد بحث قرار گرفته‏ است . در بخش دوم نظريه معروف ماركس به نام " ماديگرايي تاريخي " تحليل شده و درباره تناقض ميان اين نظريه و منطق ديالكتيك و نيز درباره‏ تعديل ماركس و انگلس در نظريه جبر اقتصادي سخن رفته است . بخش سوم‏ درباره پركسيس يا فلسفه عمل است . در اين بخش درباره رابطه ميان انسان‏ و كار ، پراگماتيزم ، تعارض ميان فلسفه عمل و جبر تاريخ و مسائل ديگري‏ بحث شده است .

دريافت فايل برنامه ( 391 KB )
قالب كتاب: HTML

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 11008
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما