منو
تبليغات

گزارش تصویری برنامه های برگزار شده

شنبه 21 مهر 1397 آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»
عکس: حسین کاظمی و غلامرضا نایزن
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه

آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه

آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه

آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه

آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه

آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه
آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه

آیین رونمایی از کتاب «روزنامه عاشورا»   
1397/7/21 شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر


تعداد بازديد اين صفحه: 1570
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما