عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

سوالات متداول

برای اطلاع و ثبت نام برنامه های دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به سامانه خدمات فرهنگی آموزشی (سامع) به نشانی j.morsalat.ir مراجعه فرمائید.

برای تشکیل پرونده تبلیغی لازم است به معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان مراجعه نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با داخلی 7262 تماس حاصل فرمائید.

خیر سازمان تبلیغات اسلامی یک تشکیلات مستقل است که اداره کل آن در خیابان مسجد سید اصفهان واقع شده ولی دفتر تبلیغات اسلامی در خیابان حافظ می باشد.