عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

322

نظر سنجی مدرسه تابستانی “لذت فلسفه”

سلام علیکم🌺 خواهشمند است ما را در ارتقای سطح کیفی آموزش و هر چه بهتر برگزار شدن کارگاه یاری فرمایید./ با تشکر/ معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی حوزوی علامه مجلسی(ره)

طلبه هستید یا دانشجو؟(Required)
تسلط اساتید بر عنوان ارائه شده؟(Required)
توانایی بیان و قدرت تفهیم استاتید در ارائه مطالب؟(Required)
تقویت روحیه پژوهش و انگیزه علمی برای موضوع کارگاه؟(Required)
روشن نمودن هدف و محتوای کارگاه؟(Required)
تسلط اساتید بر کارگاه و برقراری نظم در آن؟(Required)
کیفیت و زمان‌بندی پرسش و پاسخ؟(Required)
معرفی منابع، کتب و مقالات مربوط به موضوع کارگاه؟(Required)
ارتباط بحث ارائه شده با رشته تحصیلی شما؟(Required)
کیفیت برگزاری کارگاه به صورت حضوری؟(Required)
میزان رضایت ‌مندی شما از زمان برگزاری کارگاه؟(Required)
میزان رضایت ‌مندی شما از مکان برگزاری کارگاه؟(Required)
عملکرد مدیریت و پرسنل اجرایی در برگزاری کارگاه؟(Required)