rosh

ویدیو معرفی رویداد رشدآوند

امروزه متولیان فرهنگ؛ مربیان و معلمان و والدین هرچه بیشتر به امکانات و نرم‌افزارها مجهز می‌شوند بیشتر از تربیت و تعامل سازنده با نسل جوان و نوجوان باز می‌مانند، در این میان عده‌ای نیز به‌عنوان نمونه‌های موفق و الگوهای شاخص همچون ستاره‌های درخشان در نقطه نقطه کشور عزیزمان ایران اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های تربیتی خانواده، مسجد و مدرسه در حال ارائه خدمات تربیتی متناسب با اقتضائات و ویژگی‌های نسل جوان و نوجوان امروزی هستند، بر این اساس شایسته است ضمن شناسایی، معرفی و تشویق الگوهای موفق با تکمیل مدل‌های آنان در راستای تکثیر پذیری مدل‌های موفق اقدام کرد. بر این اساس احصاء و معرفی هر اقدامی یا ایده نوآورانه؛ کوچک یا بزرگ که بتواند ارتباط بین مدرسه، منزل و مسجد یا حداقل دو کانون از این سه را تقویت کرده باشد هدف رویداد رشدآوند است. رویداد رشدآوند با این هدف در سال ۱۴۰۲ شروع به فعالیت می‌کند.

توضیحات رویداد رشدآوند توسط رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

جوایز

الگو های اجرا شده برتر

نفر اول: 20 میلیون تومان
نفر دوم: 15 میلیون تومان
نفر سوم: 10 میلیون تومان

ایده طراحی شده برتر

نفر اول: 10 میلیون تومان
نفر دوم: 8 میلیون تومان
نفر سوم: 6 میلیون تومان

افراد شایسته تقدیر

هر نفر 1 میلیون تومان