عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

اهميت برنامه ريزي و بودجه ريزي

حسين قدرخواه، رييس اداره مالي معاونت منابع انساني دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، اهميت برنامه ريزي و بودجه ريزي را تشريح كرد...

حسين قدرخواه، رييس اداره مالي معاونت منابع انساني دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، اهميت برنامه ريزي و بودجه ريزي را تشريح كرد

به گزارش روابط عمومي دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، حسين قدر خواه، رييس اداري مالي و ذي حساب دفتر تبليغات اسلامي، شعبه اصفهان در خصوص تفاوت بين برنامه ريزي وبودجه ريزي صحيح گفت: برنامه ريزي يعني كليه ي فعاليت ها برابر طرحي جامع و فرآيند ي مناسب در قالب برنامه اي مدون كه منطبق با نيازها ومقتضيات و امكانات دفتر باشد، هدايت شود.

وي افزود: بودجه ريزي يعني تسهيم منابع مالي بين برنامه ها در راستاي دستيابي به اهداف مشخص شده كه در نتيجه مي توان با وجود يك برنامه ريزي و فرآيند مناسب و صحيح از امكانات دفتر حد اكثر بهره را جهت دستيابي به اهداف مورد نظر فراهم نمود.

رييس اداره مالي دفتر اصفهان خاطرنشان كرد، امر برنامه ريزي تا آنجايي اهميت دارد كه به جرات مي توان گفت بودجه بدون برنامه ريزي بدو ن هدف است. وي اضافه كرد برنامه ريزي  جزءاصلي و ناگسستني بودجه ريزي است، به طوري كه بودجه بدون برنامه همانند تيري در تاريكي است كه بدون نشانه گيري رها مي شود؛ لذا بديهي است، نمي توان انتظار داشت كه آن تير به هدف از پيش تعيين شده اصابت نمايد.

قدرخواه خاطرنشان كرد، بودجه بدون برنامه ريزي مانند سيل خروشاني است كه اگر در مسير از قبل مشخص شده اي هدايت نشود،خود مسير را پيدا كرده وچه بسا در اين حالت در مسير خود خرابي هايي نيز به بار مي آورد كه اصلاح و ترميم آن مشكلات جديدي را در پي خواهد داشت؛ لذا بودجه بدون برنامه ريزي نه تنها اعتبارات را بيهوده مصرف مي نمايد بلكه نيروها و امكانان بالقوه كه مي توانست به شكلي مناسب در جهت سازندگي دفتر خرج شود به هرز خواهد رفت.

ذي حساب دفتر تبليغات اسلامي اصفهان در ادامه در خصوص هزينه بيان داشت: انجام هزينه به دنبال خود هدفي را تعقيب مي كند كه اين هدف از قبل با انجام برنامه ريزي صحيح ودرست مشخص شده باشد و امور مالي وذي حسابي طبق موافقتنامه كه يك سند معتبر مالي است، موظف به اجراي مفاد موافقت نامه با قوانين و مقررات مي باشد كه هزينه ها بايد منطبق با آن اجرا شود.

وي اضافه كرد، كسانيكه موافقت نامه را تنظيم مي نمايند بايد بر قوانين و مقررات اشراف كافي داشته باشند و موافقتنامه را به نحوي تنظيم نمايند كه يك فرد بي اطلاع با مطالعه آن از عمليات فعاليت هاي دفتر و هدفها و وظايف و حجم عمليات و اعتبارات آگاهي يابد و بتواند رابطه منطقي و ارگانيك بين حجم عمليات و اعتبارات را در هربرنامه به راحتي حس نمايد. لذا شناخت وآگاهي از نورم ها وشاخص هاي مورد نياز در محاسبات فعاليت ها از اهم عوامل هزينه در تنظيم موافقتنامه مي باشد.

قدرخواه خاطرنشان كرد، اگر در زمينه تنظيم موافقتنامه اطلاعات تجربه و علم مورد نياز را داشته باشيم نبايد موافقتنامه را منحصراٌ وسيله اخذ اعتبارات قلمداد نماييم، بلكه آن را وسيله اي براي مشخص نمودن وضع عمليات دفتر و تصميم گيري در ابعاد خرد و كلان در سطوح مختلف وجمع آوري و طبقه بندي و تلخيص و بعضي اوقات تفسير استفاده كنيم.

رييس اداره مالي معاونت منابع انساني دفتر تبليغات اسلامي اصفهان، در پايان اظهار داشت: جا دارد با توجه به اهميت و حساسيت امور برنامه ريزي و بودجه ريزي از كليه مسوولان و دست اندركاران اين عرصه كه بدون وقفه در تلاش هستند تشكر و قدرداني شود.

مطالب مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده پس از تایید منتشر خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *