عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عنوان منو

عوامل پيروزي انقلاب اسلامي از لابلاي كلمات امام خميني (ره)

انقلاب اسلامي ايران كه اكنون شعاع نور آن كل جهان را فرا مي گيرد و مي رود تا با ايستادگي و مقاومت مردم ايران به انقلابي جهاني تبديل شود با رهبري داهيانه و عالمانه امام خميني (ره) كه در آستانه بيست و سومين سالگرد ارتحال آن وجود ملكوتي هستيم به وجود آمد

انقلاب اسلامي ايران كه اكنون شعاع نور آن كل جهان را فرا مي گيرد و مي رود تا با ايستادگي و مقاومت مردم ايران به انقلابي جهاني تبديل شود با رهبري داهيانه و عالمانه امام خميني (ره) كه در آستانه بيست و سومين سالگرد ارتحال آن وجود ملكوتي هستيم به وجود آمد . همه به دنبال آن هستند كه چه عواملي باعث پيروزي انقلاب اسلامي ايران شد . چه شد رژيمي كه تا بن دندان مسلح بود و تمام قدرتهاي استكباري پشت سر او با تمام قوا ايستاده بودند در مقابل اراده الهي زانو زد و در عرض مدت زمان كمي شكست خورد و شكست اين رژيم زمينه ساز بيداري اسلامي در كل جهان شد .

در اين نوشته عوامل پيروزي را از كلمات امام خميني استخراج مي كنيم . اميد است مورد استفاده خوانندگان عزيز قرار گيرد .

1. امداد الهي :

*‌ شما هم ببينيد در اين برهه از زمان كه تقريباً يكي دو سال بعدش نيست، البته اولش از خرداد بود و از يكسال و نيم،‌ دو سال پيش از اين شروع شد، اين اجتماعي كه الآن ملت ما كرده كه من اعتقادم اين است كه هيچ ملتي نمي تواند اينطور وحدت كلمه را درست كند الا دست خدا . (17/11/57)

* اين كار بشري نبود،‌ اين كار خدايي بود . بشر مي تواند يك شهر را، ‌يك منطقه را آزاد كند اما نمي تواند يك اجتماع را اينچنين به حركت در آورد كه با دست خالي يك سلطنت دوهزار و پانصد ساله را پاره كند . (2/2/58)

2. ايمان به خدا :

* مردم ايران هيچ نداشتند. از مدرسه فيضيه شروع كردند و وقتي مردم ديدند كه اختلافي نيست مجتمع شدند و با نيروي ايمان پيروز گرديدند . مردم ايران كه سلاح نداشتند، آنها به مشت گره كرده و فرياد بر دشمن پيروز شدند . اينقدر فرياد كشيدند كه دشمن تا بن دندان مسلح را شكست دادند . (15/9/57)

* ملت ايران هيچ نداشت و ايمان داشت و ايمان او را بر همه قدرت ها غلبه داد و مسلمان هاي همه كشورها، دولتشان همه چيز دارد لكن ايمان ندارند،‌آنچه كه كشور ما را، ملت ما را پيروز كرد، ايمان به خدا و عشق به شهادت بود،‌ عشق به شهادت در مقابل كفر،‌ در مقابل نفاق، براي حفظ اسلام، براي حفظ قرآن كريم. (23/3/61)

3. اطاعت از رهبري

* من جنايات شاه را در طول سلطنت دنبال مى كردم تا وقتى رسيد كه بايست بر عليه او آشكارا قيام كنم و مبارزات خود را بيش از 15 سال پيش آغاز كرده و هميشه خواست مردم را كه واژگونى دودمان پهلوى و برچيدن نظام شاهنشاهى و استقرار يك حكومت اسلامى است بدون هيچ گونه ترديدى اعلام نمودم و اين قهرى است كه مردم چون خواست خود را در من مى ديدند به من رو آوردند. (7/10/57)

4. اسلام خواهي

* نيروى پيروزمندانه ، نيروى اسلام بود، نيروى ايمان جوانان ما به اسلام و به خداى تبارك و تعالى بود، توجه به مقصد واحد كه آن اسلام و جمهورى اسلام و احكام اسلام بود و فداكارى ملت ما براى اسلام ، و شهادت را فوز عظيم دانستن رمز پيروزى بود. (30/1/58)

* من اميدوارم كه اين رمزى كه در ايران رمز پيروزى شد، براى همه اقشار مستضعفين الگو باشد، آن رمز وحدت كلمه و اتكاء به اسلام بود. (6/2/58)

5. شهادت طلبي

* جوان هاى ما شهادت را سعادت مى دانند. اين رمز پيروزى است . آنها كه مادى هستند و ما ديگر، آنها هرگز شهادت را نمى خواهند ولى جوانان ما شهادت را سعادت خودشان مى دانند، اول راحت خودشان مى دانند اين رمز پيروزى بود . (5/2/58)

*‌ ملتها بايد قيام كنند و ملتها بايد رمز را بفهمند كه رمز پيروزى اين است كه شهادت را آرزو بكنند و به حيات ، حيات مادى ، دنيايى ، حيوانى ارزشقايل نباشند. اين رمز است كه ملت ها را مى تواند پيش ببرد، اين رمزى است كه قرآن آورده است و ملتهاى عرب را در صورتى كه در كمال ضعف بودند بر دولت هاى بزرگ سلطه داد. قرآن انسان ساخت ، يك انسان الهى ساخت كه باآن قدرت الهى پيشبرد كرد و كمتر از نيم قرن بر امپراطوريها غلبه كرد. (17/1/57)

6. مجالس عزاداري

* سؤال حضرت آيت الله چرا محرم از نظر اين مبارزات اين قدر مهم است ؟ و آيا تصور مى فرماييد كه در طى محرم ، اين مبارزه عليه شاه به نهايت خودش برسد؟ جواب محرم ماهى است كه عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قيام كرده و به اثبات رسانده است كه در طول تاريخ ، هميشه حق بر باطل پيروز شده است امسال در ماه محرم ، نهضت حق در مقابل باطل تقويت مى شود من اميدوارم كه نهضت اسلامى ايران در اين ماه محرم مراحل آخر خود را طى كند . (14/9/57)

7. تحول در مردم

* همين تحولى كه ملت ما در ظرف مدت كمى پيدا كرد، يك نحو تحول معجزه آسا كه يك روز از پاسبان حساب مى برد، بازارهاى بزرگ ما از پاسبان حساب مى بردند، يك روزى هم از شخص اول مملكت حساب نبردند، يك روز جرئت نمى كردند كه توى خانه شان اسم شاه را به ناگوارى ببرند، يك روز هم در خيابان ها ريختند و گفتند مرگ بر اين . همچو متحول شد، كى اين كار را كرد؟ اسلام ، قوت ايمان و الاانسان كه نمى تواند اين كار را بكند، كار من و تو و اينها نيست كه ، كار اسلام است . (15/21/57)

8. وحدت ملت

* اين ديانت اسلام وقدرت ايمان بود كه حتى بچه هاى خردسال ما را جلوى تانك و توپ برد. من وقتى در پاريس مى شنيدم كه در تمام قراء و قصبات ايران ، در تمام اقشار ملت ، زن و مرد، بزرگ و كوچك ، دبستانى و دبيرستانى و دانشگاهى ، روحانى عاليقدر و ساير طبقات ، همه با هم يك مطلب را مى گفتند . (31/3/58)

 

9. اعتماد به نفس

* شما در اين مدتى كه انقلاب كرديد و قيام كرديد، خودتان باورتان آمد و به دولت هاى مستضعف و    ملت هاى مستضعف هم باورانديد كه مى شود در مقابل امريكاى جهانخوار و شوروى جهانخوار ايستادگى كرد. شما دو سال است كه قيام مردانه كرديد و در مقابل آنها ايستاديد و همه آنها را دستشان را از كشور خودتان قطع كرديد و ديديد كه يك مطلبى است امكان دارد و شما خودتان مى توانيد در عين حالى كه قدرت نظامى تان مثل آنها نيست و قدرت صنعتيتان مثل آنها نيست ، لكن مى توانيد ايستادگى كنيد و يك ملت وقتى كه يك مطلب را باور كرد كه مى تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اساس باور اين دو مطلب است ، باور ضعف و سستى و ناتوانى و باور قدرت و قوه و توانائى . اگر ملت اين باور را داشته باشد كه ما مى توانيم در مقابل قدرت هاى بزرگ بايستيم ، اين باور اسباب اين مى شود كه توانائى پيدا مى كنند و در مقابل قدرت بزرگ ايستادگى مى كنند. اين پيروزى كه شما به دست آورديد، براى اينكه باورتان آمده بود كه مى توانيد، باورتان آمده بود كه آمريكا نمى تواند به شما تحميل بكند. اين باور اسباب اين شد كه آن كار بزرگ معجزه آسا را شماها انجام داديد . (31/1/60)

10. قيام همگاني

* اين تحولى كه در روحيه جامعه ما پيدا شده است كه نظير در هيچ جا ندارد، در خود تاريخ ايران همچو نظيرى از براى آن نيست ، اين نحو تحول روحى از براى جامعه اى آن هم تحول فراگير كه همه اطراف مملكت را فرا گرفته است ، حكومت نظامى كه از قوانينش اين است كه ، يا از اعلاميه هايشان اين است كه بيش از دو نفر حق ندارند باهم اجتماع كنند، جمعيتهاى دويستهزارنفرى ، سيصدهزارنفرى ، نيم ميليون نفرى در همان مراكز حكومت نظامى بيرون مى آمدند و حركت مى كردند و مرگ بر شاه مى گفتند . (17/8/57)

11. اعتصابات سراسري

* فرج و پيروزى حق بر باطل از آن نزديك تر است و از اين پس جا دارد كه همه كارهاى خود را تعطيل كنيم ، نه براى هميشه كه به همين زودى ظالم جبار سرنگون مى شود در باز كردن مغازه ها و كارخانه ها عجله نكنيد. در تقويت روحيه و ايمان كسانى كه ضعيف اند بكوشيد كه روزى دست خداست . چند روز تعطيل كسب و كار براى رضاى خدا كسى را از گرسنگى نمى كشد عزت و ثروت دست خداست از مرگ نترسيد كه حيات و ممات به دست خداست تعطيل را ادامه دهيد كه فرج نزديك است . (21/6/57)

12. پرهيز از دنيا طلبي

* گر بخواهيد بى خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيد و ابرقدرتان و سلاح هاى پيشرفته آنان و شياطين و توطئه هاى آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از ميدان به در نكند خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد.مردان بزرگ كه خدمت هاى بزرگ براى ملت هاى خود كرده اند اكثر ساده زيست و بى علاقه به زخارف دنيا بوده اند. آنها كه اسير هواهاى پست نفسانى و حيوانى بوده و هستند براى حفظ يارسيدن به آن تن به هر ذلت و خوارى مى دهند و در مقابل زور و قدرت هاى شيطانى خاضع و نسبت به توده هاى ضعيف ستمكار و زورگو هستند، ولى وارستگان به خلاف آنانند، چرا كه بازندگانى اشرافى و مصرفى نمى توان ارزش هاى انسانى – اسلامى را حفظ كرد.جوانان ايران و زنان و مردان كه در زمان طاغوت با تربيت طاغوتى بار آمده بودند هرگز نتوانستند با قدرت طاغوتى مقابله كنند ولى آنگاه كه به دست تواناى حق جل و علابه انسان انقلابى دور از علايق شيطانى متحول شدند آن قدرت عظيم را سركوب كردند. دست جنايتكارى كه جوانان عزيز را در رژيم سابق به مراكزفساد كشاند و از انسان هاى آزاد عروسك هاى مصرفى تراشيد، انگيزه و نقشه شان اين بود كه هر خيانتى كه در كشور واقع مى شود و هر چه به سر ملت و ذخاير ارزنده آن مى آيد و هر چه زنجيرهاى استعمار به دست و پاى مردم محكمتر مى شود، در مقابل بى تفاوت باشند يا به حمايت همان رويه برخيزند. امروز هم قشر فعال در جبهه ها و پشت جبهه ها همان طبقات محروم ساده زيست هستند و در بين آنان از آن وابستگان و دلبستگان به علايق دنيا اثرى نمى بينيد. (7/3/63)

 

 حجت الاسلام والمسلمين فاتحي

 

مطالب مرتبط

نظرات

دیدگاه های ارسال شده پس از تایید منتشر خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *